Strojové omietky a potery

/Strojové omietky a potery
Strojové omietky a potery2018-10-16T13:24:54+00:00

Omietky: 

  1. Sadrové

  2. Vápenno-cementové 

Potery: 

  1. Anhydrit

  2. Cement