Termomerania

/Termomerania
Termomerania2018-11-26T12:38:01+00:00

Termovízia

Správa z termovízneho merania

Čo je termovízia:

Meranie termokamerou je rýchly a bezkontaktný prieskum rozloženia teplôt na povrchu stavebných konštrukcií.

Termokamera zobrazuje infračervené žiarenie (teplo) vyžarované objektom a mení ho na obraz. Ľudské oko nie je schopné vnímať infračervené žiarenie. Všetky predmety ktorých teplota je vyššia ako bod absolútnej nuly (cca. -273°C) vyžarujú infračervené žiarenie.

Termokamera umožňuje:

  • zistenie a lokalizáciu tepelných únikov

  • kontrolu a posúdenie kvality zateplenia (pri zateplených objektoch)

  • preverenie izolačných vlastností konštrukcie stavby

  • objavenie zamurovaných otvorov a škár vo fasáde

  • lokalizácia miest potenciálneho vzniku plesní

Dôležité: Na termovíznej snímke jednotlivým teplotám priradené farby podľa teplotnej škály. Každá snímka obsahuje farebné spektrum, kde najchladnejšiemu miestu na snímke je priradená fialová farba a najteplejšiemu miestu farba červená (tieto miesta majú v dobe merania najvyššiu povrchovú teplotu na fasáde).